Vrije Tijd voor iedereen (charter)

Verschillende Duffelse vrijetijdsverenigingen werken samen aan ‘Vrije tijd voor iedereen’.

Hun doel: iedereen die dat wil moet lid kunnen worden van hun vereniging. Zijn er praktische of financiële drempels om je kind in te schrijven? Dan kan je er met hen over praten om het probleem daarna samen op te lossen.

De deelnemende verenigingen: 

  • staan gespreide betalingen toe,
  • geven een korting van 80 % op het lidgeld voor Duffelaars met recht op een verhoogde tegemoetkoming of in schuldbemiddeling, of aan wie verblijft in een zorginstelling,
  • hebben een vaste sociale contactpersoon die extra veel uitleg kan geven over hoe de vereniging werkt,
  • zoeken mee naar oplossingen bij praktische problemen.


Wil je als vereniging mee instappen in dit project? Dat kan. Neem contact op met het vrijetijdsloket en ontdek waarmee wij jullie kunnen bijstaan en wat wij van jullie verwachten. Je krijgt een startpakket met tips en nuttige informatie.

Het voordeeltarief Vrije tijd voor iedereen geldt ook voor het gemeentelijk Vrijetijdsaanbod: bij de bib, Cinema Plaza, de Kunstfabriek, het gemeentelijk vakantie-aanbod en bij de huur sportinfrastructuur is er een voordeeltarief voor:

  • Duffelaars met recht op een verhoogde tegemoetkoming
  • Duffelaars in begeleiding bij de sociale dienst of een erkende schuldbemiddelaar
  • Mensen die verblijven in een Duffelse zorginstelling / Duffelaars die verblijven in een zorginstelling.

Onderaan kan je ook de brochure met meer informatie downloaden. 

Reglement deelname

Brochure Vrije tijd voor iedereen

Stel je gerust kandidaat aan de hand van onderstaand formulier. Bezorg het formulier ingevuld terug bij het vrijetijdsloket.