Vacatures binnen ons netwerk


3 kinderbegeleid(st)ers voor onbepaalde duur en onmiddellijke indiensttreding (50% - 100%)

Emmaüs - KDV De Hummeltjes Duffel - Vaste job

Functieomschrijving:

 • Onder leiding van verantwoordelijke en stafleden van het kinderdagverblijf instaan voor de opvang en begeleiding van kinderen van 0-3 jaar in een warme en huiselijke sfeer;
 • Extra aandacht geven aan kinderen uit kwetsbare gezinnen en kinderen met een andere thuistaal (taalachterstand), alsook aan kinderen met specifieke zorgbehoeften;
 • De pedagogische visie van KDV De Hummeltjes toepassen in de praktijk.

Bekijk hier de volledige vacature


Logistiek medewerker 50%

Emmaüs - KDV De Hummeltjes Duffel - Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

Functieomschrijving

 • Onderhoud lokalen + juist gebruik onderhoudsproducten,
 • bestelling doorgeven en opvolgen,
 • verdeling voeding (kennis HACCP normen, beperkte bereiding voeding),
 • afwassen,
 • verdeling en wassen linnen,
 • afvalverwerking,
 • zorg dragen voor de algemene netheid en hygiëne.

Bekijk hier de volledige vacature


Kinderbegeleid(st)er

Emmaüs - KDV De Hummeltjes Duffel - Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

Functieomschrijving:

 • Onder leiding van verantwoordelijke en stafleden van het kinderdagverblijf instaan voor de opvang en begeleiding van kinderen in een warme en huiselijke sfeer;
 • Extra aandacht geven aan kinderen uit kwetsbare gezinnen en kinderen met een andere thuistaal (taalachterstand), alsook aan kinderen met specifieke zorgbehoeften;
 • De pedagogische visie van de voorziening (MemoQ en Bodymap) toepassen in de praktijk.

Bekijk hier de volledige vacature


2 kinderbegeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang 50%

Emmaüs - BOA Speelvogels Duffel - Vaste job / Tijdelijke job (met optie vast)

Functieomschrijving

 • De ontwikkeling van kinderen stimuleren.
 • Het gedrag en de ontwikkeling van kinderen observeren en stimuleren.
 • Kinderen begeleiden in dagelijkse handelingen en hun spel.
 • Spelactiviteiten organiseren.
 • Zorg verlenen aan kinderen.
 • Toezicht houden op kinderen.
 • Huishoudelijke taken en lokalen onderhouden.

Vooropleiding is niet vereist, affiniteit met kinderen en eerdere ervaringen vanuit bv. speelpleinwerking, jeugdbewegingen e.d. zijn een voordeel. Goed Nederlands spreken is van belang.

Bekijk hier de volledige vacature


Kinderbegeleid(st)er

KDV Abracadabra Duffel - Vaste Job

Functieomschrijving

 • Wij zoeken een gemotiveerd persoon om ons hecht team te versterken.
 • Wij zijn een kinderdagverblijf met één groep van 17 kindjes van 3 maanden tot +/- 3 jaar.
 • Je gaat altijd samen werken met één van onze andere gemotiveerde collega's.
 • Creatief zijn en pedagogisch inzicht hebben is naar onze kindjes toe ook heel belangrijk.

Bekijk hier de volledige vacature


2 Kinderbegeleid(st)ers

KDV Bee Sense Duffel - Vaste job

Functieomschrijving

 • Wij communiceren met ouders voor en na het bezoek aan de opvang.
 • Wij organiseren elke dag een leuke activiteit waaruit ze iets kunnen leren, deze mag je helpen bedenken en uitvoeren.
 • We maken het eten klaar voor onze kindjes en geven en/of helpen het kindje eten te geven.
 • We verschonen uiteraard regelmatig en maken ook fruit of fruitpap klaar.
 • Naast deze taken houden we ons huisje ook graag netjes :)

Bekijk hier de volledige vacature