Soorten kinderopvang


Opvang met inkomenstarief en zonder inkomenstarief

Met inkomenstarief (of inkomensgerelateerd)

Heel wat onthaalouders en crèches werken tegen inkomenstarief (een prijs op basis van je inkomen). Dit soort opvang is de meest voordelige formule, in vergelijking met zelfstandige opvanginitiatieven die met een vaste dagprijs werken.

Het inkomenstarief hangt af van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen en het aantal kinderen ten laste. Hier zitten alle kosten inbegrepen, zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Om recht te hebben op het inkomenstarief, vraag je bij Kind & Gezin een attest inkomenstarief aan. Dit bezorg je vervolgens aan de opvang vooraleer de opvang van start gaat.

Vind hier meer info

Zonder inkomenstarief (of niet inkomensgerelateerd - vaste prijs)

Kinderopvangdiensten die niet inkomensgerelateerd werken (opvang met een vrije prijs), bepalen zelf welke prijs ze vragen: bijvoorbeeld een vast bedrag per dag of per maand. In deze prijs zitten vaak niet alle kosten inbegrepen.

Vind hier meer info


Groepsopvang en gezinsopvang

Groepsopvang

  • Meerdere kinderbegeleiders vangen de kinderen op. Maximum 9 kinderen per begeleider.
  • Meestal in een apart gebouw 
  • Een grotere opvang is opgedeeld in leefgroepen van max. 18 kinderen.
  • Een groepsopvang die baby’s en peuters opvangt, heeft een vergunning van Kind en Gezin.

Gezinsopvang

  • Een kleinschalige opvang
  • Meestal vangt 1 onthaalouder je kind op.
  • Er zijn maximum 8 kinderen aanwezig.  Gemiddeld streeft men naar 4 kinderen.
  • Vaak in de gezinswoning van de onthaalouder
  • Een gezinsopvang die baby’s en peuters opvangt, heeft een vergunning van Kind en Gezin.

Inclusieve opvang

Sommige kinderen hebben specifieke ondersteuning, extra medische zorgen en/of extra zorg/aandacht nodig. In een inclusieve opvang worden kinderen met en zonder specifieke zorgbehoefte samen opgevangen.

Iedereen is welkom in de opvang, ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

Vind hier meer info


Opvang ziek kind

Wanneer je een langdurig ziek kind hebt, kan je een beroep doen op een oppasdienst. Je kan hiervoor informeren bij je ziekenfonds. Naast het ziekenfonds zijn er nog andere organisaties die oppas aanbieden. In onze regio kan je hiervoor ook bij I-mens en Ferm terecht:


Buitenschoolse kinderopvang

Speelvogels (behorende tot vzw Emmaüs)

Als laagdrempelige en inclusieve buitenschoolse opvang en activiteiten staat Speelvogels borg voor een kwalitatieve opvang van schoolgaande kinderen van de kleuter- en lagere school buiten de schooluren, tijdens de vakantie en op schoolvrije dagen.

Vzw Emmaüs heeft vier buitenschoolse opvanglocaties van de Speelvogels in Duffel. 

Vind hier meer info