Sociale toelage grote gezinnen

Gepubliceerd op woensdag 18 mei 2022 om 09:56
Grote gezinnen hebben jaarlijks recht op een sociale toelage van 90 euro wanneer zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het lokaal bestuur Duffel schrijft 60 euro over op de rekening van de aanvrager en 30 euro op zijn provisierekening bij IVAREM.

De toelage aanvragen doe je bij de sociale dienst van het OCMW vanaf 1 juni tot en met 15 juli 2022.

Meer info over voorwaarden en hoe aanvragen vind je op de
website van gemeente Duffel