Perinataal aanbod van partners

Prenataal steunpunt van Kind en Gezin

Kind en Gezin biedt een schat aan informatie aan alle aanstaande
ouders. Zo werken ze samen aan een toekomst voor elk kind.
Op www.kindengezin.be lees je er meer over.
Daarnaast wil Kind en Gezin dankzij een gerichte dienstverlening in het
bijzonder ook aanstaande ouders bereiken die administratieve,
persoonlijke, financiële, … drempels ervaren bij de toegang tot
gezondheidszorg. 

Het aanbod wordt afgestemd op je behoefte zodat een beperkter of
uitgebreider aanbod mogelijk is. 

Ook na de geboorte kan je verder bij Kind en Gezin terecht.
De medewerkers zijn er voor jou en je kindje. Je kan bij hen terecht
tot je kindje 3 jaar is. De dienstverlening is gratis.

Prenataal steunpunt

Algemene info