Info voor organisatoren kinderopvang

Opportuniteitsadvies

Het lokaal bestuur Duffel neemt een belangrijke regierol op in het kader van kinderopvang om op die manier bij te dragen aan voldoende, betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang in Duffel.

Sinds het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de voorwaarden en procedure in het kader van de toekenning van een vergunning of subsidie aan een organisator van kinderopvang en buitenschoolse opvangen over voorwaarden voor het lokaal bestuur in het kader van het lokaal beleid kinderopvang’ moet een organisator bij de aanvraag van een vergunning kinderopvang vanaf 1 januari 2022 verplicht het opportuniteitsadvies van het lokale bestuur toevoegen.

Concreet zal een opportuniteitsadvies in volgende gevallen gevraagd moeten worden en als bijlage worden toegevoegd aan de vergunningsaanvraag bij het Agentschap Opgroeien:

 • Starten met nieuwe opvang in grondgebied Duffel
 • Uitbreiden van bestaande opvang (vanaf 9 plaatsen aan te vragen) in grondgebied Duffel
 • Bij het verhuizen van een bestaande opvang binnen grondgebied Duffel

Procedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen:

 • Kennismakingsgesprek
  • Adres nieuwe kinderopvang locatie en vermoedelijke startdatum zijn gekend
  • Gesprek met dienst welzijn en omgeving ter advies en kennismaking met het dossier
 • Omgevingsadvies
  • De nodige procedure in het kader van omgeving en infrastructuur dient te worden opgestart. Een positief omgevingsadvies is een voorwaarde om een opportuniteitsadvies te verkrijgen.
 • Opportuniteitsadvies
  • De dienst welzijn buigt zich in deze stap over de verschillende toetsingscriteria op basis van het ingediende aanvraagformulier.
 • Hoorrecht 
  • De aanvrager heeft het recht om gehoord te worden wanneer er nog opmerkingen zijn of er niet akkoord wordt gegaan met de het verkregen advies. Dit kan door, binnen de 30 dagen na het ontvangen van het opportuniteitsadvies, contact op te nemen met de deskundige welzijn via welzijn@duffel.be

In het document in bijlage kan je de volledige procedure nalezen. Bij vragen kan je steeds terecht bij welzijn@duffel.be.

Criteria

Volgende criteria dienen als toetsingskader voor het lokaal bestuur om een opportuniteitsadvies op te stellen:

 • Positief advies van dienst omgeving en infrastructuur
 • Betrokkenheid
  • De aanvrager maakt gebruik van Opvang.Vlaanderen, neemt deel aan het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) en maakt deel uit van het netwerk Huis van het Kind. 
 • Betaalbaarheid
  • De aanvrager is bereid of staat open om inkomenstarief-plaatsen (IKT) te voorzien.
  • De aanvrager voorziet de mogelijkheid tot gespreide betalingen of is bereid met de ouders op zoek te gaan naar een facturatie/betalingsplan op maat.
 • Toegankelijkheid
  • De aanvrager voorziet brede openingsuren, opvang op maat waar het kind centraal staat en de aanvrager is bereid om samen met de ouders en eventueel andere partners (Kind & Gezin, CIK, lokaal bestuur) drempels voor kwetsbare gezinnen te verlagen en op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen.
  • De aanvrager heeft contact gehad met de inclusiecoach Jana Van Havere (cik.mechelen@emmaus.be of 0473 90 56 45) van Centrum Inclusieve Kinderopvang Emmaüs om advies, tips & tricks te verkrijgen in verband met inclusieve kinderopvang.
 • Ligging
  • De ligging is gunstig ten opzichte van andere opvanginitiatieven in de buurt.
  • Het opvanginitiatief bevindt zich in een kwetsbare wijk.
  • Parkeermogelijkheid en/of veilige kiss en ride zone.
 • Duurzaamheid
  • De aanvrager is bereid zich in te zetten om te voorzien in duurzame opvang. De aanvrager geeft twee Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) aan waarbij één concrete actie aan verbonden is. Hierbij kan de aanvrager bijkomend advies vragen aan het lokaal bestuur. Dit is geen doorslaggevend criterium, maar is vooral bedoeld om de aanvrager stil te laten staan bij de verduurzaming van de werking van de opvang.
  • Het voorgestelde project lijkt ook op langere termijn aan te sluiten op de noden en lokale context van de gemeente.

Om in aanmerking te komen voor een positief opportuniteitsadvies gelden volgende voorwaarden verbonden aan bovenstaande criteria:

 • Er vond een kennismakingsgesprek plaats vooraf het aanvragen van het opportuniteitsadvies. Wanneer dit niet het geval is zal een negatief opportuniteitsadvies afgeleverd worden.
 • Aan criteria 1 en 2 moet aan alle indicatoren voldaan worden. Wanneer dit niet het geval is zal een negatief opportuniteitsadvies afgeleverd worden.
 • Bij criteria 3 tot en met 6 dient de aanvrager een motivering te geven over waarom er wel of niet aan de indicatoren wordt voldaan en op welke manier.

In het document in bijlage kan je de volledige criteria nalezen. Bij vragen kan je steeds terecht bij welzijn@duffel.be.