Netwerk kinderarmoede

Het Netwerk Kinderarmoedepreventie werd opgericht in 2015 en verenigt lokale professionals uit verschillende sectoren om best practices uit te wisselen en gezamenlijke uitdagingen aan te pakken. Het lokaal netwerk van professionals en armoedeverenigingen onder coördinatie van de sociale dienst van OCMW Duffel werkt rond:

  • gezinsondersteuning
  • ontmoeting en sociale cohesie bevorderen
  • versterken van de onderwijskansen
  • toeleiden naar het vrijetijdsaanbod

Het netwerk kinderarmoede is in 2021 opgegaan in het Lokaal Overleg Huis van het Kind. Daar krijgt (kans)armoede een vaste plek op de agenda.

Meer info hier

Taalarmoede

Het lokaal bestuur werkt sinds enkele jaren met de pictogrammen van Sclera om te communiceren naar mensen die het Nederlands onvoldoende machtig zijn. We vragen de partners van Huis van het Kind hetzelfde te doen. Hieronder kan je de picto's downloaden.

Lidmaatschap

Aangezien het lokaal overleg Huis van het Kind samengesteld is vanuit een gerichte vraag, kan een geïnteresseerde burger of organisatie zich aanmelden bij het lokaal bestuur en wordt er vervolgens bekeken of deze nieuwe partner relevant is voor het overleg. Het lokaal bestuur gaat hiervoor in overleg met de stuurgroep van het Huis van het Kind. 

Het lokaal bestuur waakt samen met de leden van het lokaal overleg over de evenwichtige samenstelling.

Lidmaatschap aanvragen