Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang werkt rond kansarmoede, kinderwelzijn, wetgeving, kwalitatief aanbod, subsidiemogelijkheden in functie van het kinderopvangaanbod in onze gemeente.

Lokaal Loket Kinderopvang

Naast het LOK is er ook een Lokaal Loket Kinderopvang. Dit overleg behandelt de kinderopvangvragen die gesteld worden in onze gemeente en analyseert ze vervolgens. Noden en signalen vanuit het Loket Kinderopvang worden teruggekoppeld naar het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Signaalfunctie van het Lokaal Overleg Kinderopvang (ofwel LOK)

Het Lokaal Overleg Kinderopvang bestaat uit partners van Huis van het Kind die kinderen opvangen of in aanraking komen met kinderopvang in onze gemeente.

Het LOK heeft een signaalfunctie en kan:

  • het kinderopvangaanbod binnen de gemeente in kaart brengen 
  • problemen m.b.t. het aanbod beschrijven en analyseren 
  • mogelijke oplossingen zoeken voor problemen en knelpunten
  • alle informatie over kinderopvang bundelen en bij wijze van advies overmaken aan het lokaal bestuur
  • de meerwaarde van een lokaal beleidsplan kinderopvang voor lokale actoren en gebruikers duiden naar het lokaal bestuur 

Het LOK werkt als een forum

  • alle partners kunnen agendapunten kunnen aanbrengen 
  • samen zoeken naar oplossingen voor beleidsvraagstukken
  • beleidsideeën worden afgetoetst. 
  • binnen het kader van het LOK kunnen de leden samen operationele beslissingen nemen
  • adviezen formuleren 

Kinderopvanglandschap

Ontdek het kinderopvanglandschap in onze gemeente via het digitaal loket kinderopvang.

Kinderopvanglandschap

Lidmaatschap

Aangezien het Lokaal Overleg Kinderopvang samengesteld is vanuit een gerichte vraag, kan een geïnteresseerde burger of organisatie zich aanmelden bij het lokaal bestuur en wordt er vervolgens bekeken of deze nieuwe partner relevant is voor het overleg. Het lokaal bestuur gaat hiervoor in overleg met de stuurgroep van het Huis. 

Het lokaal bestuur waakt samen met de leden van het lokaal overleg over de evenwichtige samenstelling.

Lidmaatschap aanvragen