Consultatiebureau van Kind en Preventie

Ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar kunnen na afspraak in een consultatiebureau terecht voor gratis preventieve zorg op maat: medisch onderzoek, vaccinaties, opvolging van de evolutie in gewicht en groei, opvolging van de onwikkeling (motoriek en taal), oog- en gehooronderzoek,...

De arts onderzoekt je kindje en beantwoordt je vragen. De vrijwilligers van het consultatiebureau zorgen voor een warm onthaal en helpen je met al je bezorgdheden. Daarnaast word je begeleid door de verpleegkundige (en eventueel gezinsondersteuner) via huisbezoeken.

Tijdens een eerste contact bekijk je samen aan welke noden het aanbod van Kind en Gezin kan tegemoet komen. 
Ouders krijgen er praktisch en professioneel advies op psychosociaal of pedagogisch vlak over voeding, ouderschap, opvoeding, maatschappelijke participatie, het Groeipakket, Elk consultatiebureau biedt extra aandacht aan kwetsbare gezinnen, prematuriteit, … 

Een bezoek aan een consultatiebureau is gratis.

Een afspraak maken