Missie, visie en actieplan Huis van het Kind

In het najaar van 2021 organiseerden we met de netwerkpartners een brainstorm om vorm te geven aan de visie, missie en kernwaarden van het Huis van het Kind Duffel. We dachten na over de organisatievorm en legden de basis voor de acties die in ons eerste actieplan zouden komen.

Begin 2022 bouwden we daarop voort met volgende documenten:

  • Huis van het Kind Duffel: Visie / missie / kernwaarden
  • Netwerk Huis van het Kind Duffel: Organisatievorm / partnerschap / engagementen
  • Actieplan Huis van het Kind Duffel: Actieplan 2022 en Actieplan 2023
  • Engagementsverklaring: het engagement van organisaties als partner van Huis van het Kind Duffel

Deze documenten vormen de basis voor de werking van het Huis van het Kind in 2022 en 2023.