Actieplan Huis van het Kind 2022

Gepubliceerd op woensdag 23 mrt 2022 om 16:53
Eind 2021 organiseerden we samen met de netwerkpartners van Huis van het Kind een brainstorm om vorm te geven aan de visie, missie en kernwaarden van het Huis van het Kind Duffel. Hieruit kwam een actieplan voor 2022. Lees er hier meer over.

In het najaar van 2021 dachten we samen na over de organisatievorm van Huis van het Kind en legden de basis voor de acties die in ons eerste actieplan zouden komen. Begin 2022 gingen we hier verder mee aan de slag en kwamen tot volgende documenten: 

  • Huis van het Kind Duffel: Visie / missie / kernwaarden
  • Netwerk Huis van het Kind Duffel: Organisatievorm / partnerschap / engagementen
  • Actieplan Huis van het Kind Duffel: Actieplan 2022
  • Engagementsverklaring: het engagement van organisaties als partner van Huis van het Kind Duffel